fbpx

KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

PAZARLAMA VE VERİ AKTARIMI VE DİĞER HUSUSLAR

Rejuvent Klinik’e ve de Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural’kendirızamla gelmem ve tıbbi işlemler yaptırmamdoğrultusunda Rejuvent Kliniğin edindiği/edineceği kişisel verilerimin, Rejuvent Kliniğin ve de AltuğhanCahit Vural kendisi, acentesi bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile bağlı ortaklarının/iştiraklerinin işbu bilgilerin temini, riskin tespit edilmesi ve risk yönetimi, bana özel fırsat ve kampanyalarla ilgili tekliflerin hazırlanması, tarafımla iletişime geçilerek yeni ürün/hizmet teklifinde bulunulması, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, planlama, analiz, etkinlik yönetimi, ürün ve süreç geliştirmeleri,  güvenliğin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, raporlama, istatistik amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimleri ve hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar ile yurt İçi yurt dışı bağlı ortaklıklarına/iştiraklerine aktarılmasına açık rızam ile muvafakat ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına dair 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün Rejuvent Klinik ve AltuğhanCahit Vural tarafından yerine getirilerek iş bu muvafakatin açık rızam ile verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Whatsapp
Hemen Ara